Ped ve Alez Üretimi

ALEZ VE UYKU PEDİ ÜRETİMİMİZ

SİZ İSTEYİN, BİZ EN İYİSİNİ YAPALIM!

 • Maya Tekstil; uyku ürünlerindeki kalite ve konforu, kurumsal satış hizmeti ile birçok özel markaya ve onların nihai tüketicilerine ulaştırmaktadır.
 • Yurtiçi ve 50 ülkede yer alan yurtdışı iş ortaklarımız için; kendi markalarına premium, ekonomik ve butik üretim alternatifleri sunarak, üretimi hedef kitle ve taleplere uygun olarak şekillendirmektedir.
 • İstenilen marka, istenilen adet, istenilen ölçü ve dolgu malzemeleri ve istenilen özellikte yastık, yorgan, ped ve alez üretimi yapma kapasitesine sahip olan Maya Tekstil, markalar için özel koleksiyonlarda hazırlamaktadır.
 • Yetişkin ve bebek ürünleri için uyku laboratuvarında yapılan araştırmalar sonucu, özel olarak tasarlanan sağlıklı uyku ürünlerinin kalitesi ve güvenilirliği, iş ortaklarını rekabetçi ortamda benzersiz ve farklı kılmaktadır.
 • Kurumsal satışta istenilen özelliklerde üretilen ürünler, son tüketicinin kullanımına hazır çantalı şekilde üretilmektedir.

Sizleri de sunduğumuz kurumsal çözümlerle tanışmaya bekliyoruz!

 

ÜRETİM TİPLERİMİZ:

Yorgan, uyku pedi ve alezlerin arasında, üretim teknikleri anlamında büyük benzerlikler vardır. Bu nedenle bu üç ürün için üretim tiplerimizi, dört ana başlık altında irdeleyebiliriz;

 1. Üst yüzey kumaşı ile alt yüzey kumaşının gerekli görülen bölgelerde, dikiş yolu ile doğrudan birleştirilerek, arada kalan dolgu materyalinin ürün içerisinde hareket etmesinin engellendiği ‘’klasik’’ ürünlerdir. Bu yöntem yorgan ve alez üretiminde kullanılan, ancak uyku pedinde kullanılmayan, en yaygın ve basit üretim tipidir.

 

 1. Alt ve üst yüzey kumaşının sadece ürünün kenarlarında birleştirildiği bölgelerde ekstra bir körük kullanarak (1-3 cm arası) ürüne değişik bir görselliğin katıldığı, orta bölgelerdeki birleştirme işleminin ise klasik tipte olduğu gibi yapıldığı ‘’outher buffle’’ ürünlerdir. Bu yöntem sadece yorganlarda kullanılmaktadır.

 

 1. ‘’Outher buffle’’ tipinin tam tersi bir yöntemdir. ‘’Inner buffle’’ olarak tanımlanan bu ürünlerde, ürünün kenar bölgelerinde alt ve üst yüzey kumaşları ‘’klasik’’ tipteki gibi doğrudan birleştirilmekte, orta bölgelerdeki birleştirme işleminde ise iki kumaş arasına ekstra körük yerleştirilmektedir. Bu körük sayesinde üründe düz ve homojen görünümlü bir yüzey elde edilmekte(özellikle alez ve uyku pedleri için önemli) ve ‘’ısı köprüsü’’ olarak adlandırdığımız bir izolasyon problemi (özellikle yorgan için önemli) büyük ölçüde ortadan kaldırılmaktadır.

 

 1. ve 3. gurupta uygulanan yöntemlerin birleştirilmesi ile elde edilen ve ‘’Inner and outher buffle’’ olarak adlandırılan ürünlerdir. Ürünün alt ve üst yüzey kumaşlarının birleştirildiği her bölgede ekstra bir körük kullanılarak, bu iki yüzey kumaşının birbiri ile doğrudan temas etmesi engellenmiştir. Böylelikle ürün, tam ve kusursuz düzgünlükte bir yüzeye sahip olur (özellikle uyku pedi ve alezlerde yatış konforu açısından son derece önemli bir konudur). Temelde bir izolasyon maddesi olarak kullanılan yorganda ise ‘’ısı köprüsü’’ olarak adlandırdığımız problem, tamamen ortadan kaldırılmış olur.

Maya Tekstil bünyesinde bulundurduğu üç ticari marka altında, yukarıda belirttiğimiz sınıflandırmalar dâhilinde, toplamda 29 farklı yorgan, 4 farklı uyku pedi ve 4 farklı alez üretmektedir. Bu rakamın çeşitlilik anlamında bizim için asla bir sınır olmadığını özellikle vurgulamak isteriz.

 

DOLGU MATERYALLERİMİZ:

Akyazı fabrikamız, yorgan, alez, uyku pedi ve yastık üretiminde bu güne kadar kullanılan her türlü doğal ya da sentetik dolgu materyalini, saf ya da karışım (blended) olarak, orijinal niteliklerini hiç bozmadan ya da orjinal formuna zarar verecek herhangi katalizör veya katkı maddesi kullanmadan, kusursuz olarak tek çatı altında işleyebilen, dünyadaki tek fabrikadır!

Yorgan, alez ve uyku pedi üretiminde kullandığımız dolgu materyallerini üç ana gurupta inceleyebiliriz;

 1. Kaz tüyü, teflon kaplı kaz tüyü, yün (Woolmark® lisanslı),boncuk yün (Woolmark® lisanslı), ham pamuk, pnömofil pamuk, devetüyü, Tencel® (yarı doğal), boncuk Tencel® (yarı doğal) ve bambu gibi ‘’doğal dolgu malzemeleri’’ bulunmaktadır.

 

 1. Her türlü kalınlık ve boyda HCS (Hollow Conjugated Siliconized) elyaf, HCS boncuk elyaf, microfibre elyaf, bakteri gelişimini engelleyici ve azaltıcı elyaf, 95°C’de yıkanabilir elyaf gibi ‘’sentetik dolgu malzemeleri’’ bulunmaktadır.

 

 1. Bir ve ikinci gurup içerisindeki materyallerin müşteri talebine göre kusursuz ve homojen bir şekilde, değişik oranlarda, full otomatik makinelerde karıştırılması ile elde edilen ‘’harmanlanmış (blended) dolgu malzemelerinden’’ oluşmaktadır.

Yukarıda tanımlanan dolgu materyallerinin tamamının (yaklaşık 15 ana çeşit ve 13 değişik harman) fabrikamızın ürün gamı içerisinde bulunduğunu ve bu rakamın çeşitlilik anlamında bir sınır olmadığını tekrardan vurgulamak isteriz.

KUMAŞ ÇEŞİTLERİMİZ:

Yastık, yorgan, alez ve uyku pedi üretiminde, hedefe göre çok değişik tipte; doğal, sentetik ve karışımlı kumaşlar kullanılmakta ve bu konuda herhangi bir sınır bulunmamaktadır. Ayrıca halen kullanmakta olduğumuz kumaşları herhangi bir sınıflandırmaya tabi tutmak da olası değildir.

Kaba hatları ile tüy geçirmez (down proof), elyaf geçirmez (fibre proof), 95 °C’de yıkanabilir, micro-plush, peach effect, organic, Aloe Vera, Outlast® PCM kapsüllü gibi farklı nitelikler taşıyan 24 değişik çeşitte kumaş ürün gamımız içerisinde bulunmaktadır.

ÜRETİM YÖNTEMLERİMİZ:

Kaz tüyü yorgan, alez ve uyku pedi üretimi tamamen özel makine ve ekipman gerektirmektedir. Fabrikamız bu donanıma fazlası ile sahiptir. Ürünlerin hazırlanması için genelde üç ana metot kullanılmaktadır.

 1. Kullanılan dolgu materyaline göre bazı ufak değişiklikler içerir. Ancak genel konsepti şu şekilde açıklayabiliriz. Önce ürünün dış kılıfı tıpkı yastık kesesinde olduğu gibi ‘’boş bir torba halinde’’ hazırlanır. Sonra kullanılan dolgu materyalinin cinsine göre seçilen bir yöntem ile materyal kese içerisine yerleştirilir. Kaz tüyü, mikroelyaf, boncuk elyaf gibi dağınık formasyonlu ve el ile kolayca kese içerisine homojen bir şekilde dağıtılabilecek türdeki dolgu materyalleri kese içerisine bir fan vasıtası ile doldurulur. Doldurma işleminden sonra, alttan ışıklandırılmış özel bir masa üzerinde raket yardımı ile materyal kese içerisine homojen bir şekilde yayılır. Diğer tip dolgu materyalleri ise, daha önceden ürün ebatlarına uygun ölçüde vatka haline getirilerek kese içerisine düzgün bir şekilde yerleştirilir. Bu işlemlerden sonra özel bir kasnak içerisine gergin bir şekilde yerleştirilen ürün, full otomatik (CNC), tek ya da çift dikiş kafasına sahip kapitone makinesinde, istenilen tipte motif dikişi yapılarak tamamlanır. Bu yöntem yorgan ve alez dikişinde çok yaygın olarak kullanılır ancak uyku pedi için uygun değildir. Özellikle kaz tüyü dolgu materyali içeren yorgan ve alez dikiminde bu yöntemin kullanılması halinde, kullanılan makine, bu işlem için özel üretilen dikiş iğnesi ve dikiş ipliği ile çalışma kabiliyetinden yoksun ise, ürün dikiş yerlerinden tüy kusabilir. Fabrikamızda bu türden iki adet makine bulunmaktadır. Her ikisi de en son teknolojiye sahip, son derece hassas ve kaz tüyü dikiminde kullanılan iğne ve iplikleri kullanabilecek şekilde donatılmış makinelerdir.

 

 1. Özellikle kaz tüyü dolgu materyali içeren ürünlerde tercihli olarak, uyku pedlerinin üretiminde ve ‘’Inner Buffle’’ ya da ‘’Inner and Outher Buffle’’ üretim tiplerinde zorunlu olarak kullanılan yöntemdir. Bu yöntemde yorgan kılıfı, önceden eksiksiz bir şekilde (içine dolgu materyali basılacak odacıkları da hazırlamak kaydı ile) ve boş olarak hazırlanır. Daha sonra bu odacıklara tamamen otomatik, tartı kontrollü bir makine ile tek tek istenilen gramajda materyal basılır. Böylelikle ürünün her gözüne büyük bir hassasiyet ve son derece düşük bir hata oranı ile dolgu materyali doldurulmuş olur. Birinci metotta kaz tüyü, mikro elyaf boncuk elyaf dolgu için anlatılan yöntemde, materyalin dağıtılması işleminde insan hatasından kaynaklanan olumsuzluklar, bu metotta tamamen ortadan kaldırılmış olur. Ayrıca tüy kusma riski de neredeyse tamamen ortadan kaldırılmıştır. Fabrikamızda özellikle kaz tüyü için kullanılan bu yöntemde üretim yapabilen, son derece modern ve hassas iki adet makine bulunmaktadır. Ancak bu amaç için dünyada kullanılan pek çok makinenin aksine, makinelerimiz sadece kaz tüyünü değil, pek çok çeşitte doğal ve sentetik dolgu materyalini de ürün içerisine aynı hassasiyette doldurabilmektedir.

 

 1. Kaz tüyü dışındaki her türlü dolgu maddesini içeren, ‘’Inner Buffle’’, ‘’Outher Buffle’’ ve ‘’Inner and Outher Buffle’’ yönteminin kullanılmadığı her türlü yorgan ve alezin (uyku pedi için kullanılamaz) çok seri ve kusursuz bir şekilde üretilebildiği ‘’Continius Feeding and Multineedle Lock Stitch Combination’’ üretim metodudur. Bu yöntem bir çok makinenin zincirleme ve otomatik kontrol yolu ile birlikte çalıştırıldığı entegre bir üretim sistemidir. Zincirin başında, kullanılacak dolgu materyalinin dolum için hazırlandığı, karışım isteniyorsa farklı materyallerin kusursuz oranlarda harmanlanarak dolum için hazırlandığı ‘’harman-hallaç’’ sistemi bulunmaktadır. Doluma hazırlanan materyal daha sonra ‘’fine opener’’ adı verilen turbo açma makinesinde açıldıktan sonra, ‘’Continius Feeding’’ sistemine aktarılmakta, bu makinede de istenilen gramaj ve genişlikte vatka haline getirilmektedir. Daha sonra bu vatka yine tamamen otomatik olarak, yüzey kumaş ve astarları arasına yerleştirilerek kapitone makinesine verilmektedir. Kapitone makinesinden çıkan ürün otomatik bıçaklar yolu ile istenilen boyutlarda eninden ve boyundan kesilerek, kenar kapama makinelerine geçmekte, burada da kenarları biye ile kapatılarak ürün tamamlanmış olmaktadır.

Dünyada, hali hazırda sadece sentetik elyaf dolgulu yorgan üretmek amacı ile üretilmiş, bu tipte pek çok sistem bulunmaktadır. Ancak fabrikamızda bulunan ve 2016 yılının Nisan ayında devreye aldığımız yeni versiyon sistem, makine üreticisi firmaya bir yıl önceden yaptığımız başvuru neticesinde, yaklaşık yedi aylık ortak bir çalışma sonucunda, özel olarak design edilmiştir. Sistemimiz sadece polyester elyaf işlemiyor, mikro elyaf ve her türlü doğal elyafı da kusursuz bir şekilde kullanabiliyor. Bu özelliği ile de Maya Tekstil’i ‘’dünyada tek’’ yapıyor.

ÜRETİM KAPASİTEMİZ:

Yorgan, alez ve uyku pedi üretimi için kullanmakta olduğumuz, değişik amaçlara göre design edilmiş tam otomatik cihazlarımızda, tek vardiyada, günlük toplamda, minimum 990 adet yorgan, alez ya da uyku pedi üretebilmekteyiz.