Mobilya Minderi ve Kırlent Üretimi

MOBİLYA MİNDERİ VE KIRLENT ÜRETİMİ

ÜRETİM TİPLERİMİZ:

Ana çalışma konularımızdan bir tanesi de mobilya sektörü için kaz tüyü ya da kaz tüyü karışımı dolgu materyalleri içeren, her türlü oturma gurubu için oturma minderi, sırt minderi ya da kırlenti fason olarak üretmektir.

Ürün talebinde bulunan firmalar, ürün modellerini fabrikamıza göndermekte, modeller tarafımızca kalıplanmakta, dolgu materyal tipine ve miktarına müşteri ile birlikte karar verildikten sonra, prototip üretilmektedir. Yapılan testler sonucunda gerekli ayarlamalar yapıldıktan sonra son kararı verilen ürün, seri üretime alınmaktadır.

DOLGU MATERYALLERİMİZ:

Kullanılacak dolgu materyalleri konusunda herhangi bir sınırlama olmamakla birlikte, mobilya sektöründe en yoğun olarak kaz tüyü, 7 denye 32 mm. HCS boncuk elyaf ve ‘’şeker sünger’’ olarak tanımlanan yüksek dansitede kırpık sünger (orjinal ya da regenere süngerden elde edilmiş) ya da bunların farklı oranlarda karışımları kullanılmaktadır. Ayrıca bazı modellerde, takviye olarak, değişik çeşitlerde hazır vatka, sünger, latex ya da viscoelastic parçalar kullanılmaktadır.

KUMAŞ ÇEŞİTLERİMİZ:

Koltuk minderlerinde kılıf olarak özellikle pamuk polyester karışımı, tüy geçirmez nitelikte ve yüksek mukavemette kumaşlar kullanılmaktadır. Kırlent dolumunda kullanılan kumaşlarda ise herhangi bir sınırlama olmadığından, üretimin tipine göre en ideal kumaşın seçilmesinde herhangi bir sınırlama bulunmamaktadır.

ÜRETİM YÖNTEMİMİZ:

Fabrikamız, Avrupa’nın en modern ve gelişmiş minder dolgu materyali hazırlama ve doldurma tesislerinden birisidir.

Dolguda kullanılan sentetik elyaf makine gurubu bünyesindeki boncuklama makinesinde, istenilen hacim ve mukavemette, kusursuz (elyafın fiziksel niteliklerini ve üzerindeki silikon kaplamayı deforme etmeksizin) bir şekilde boncuklanmaktadır. Kullanılacak orjinal ya da regenere sünger de, tamamen özel olarak design edilmiş, süngeri parçalamadan, muntazam kübik şekiller halinde ve hiç tozutmadan kesilmektedir.

Hazırlanan bu materyaller, ağırlık kontrollü, otomatik tartı ve zaman programlı bir mikserin üç ayrı bölmeli silosuna, kapalı devre taşıma sistemi üzerinden, tüy ile birlikte doldurulmaktadır. Daha sonra, üretimde kullanılacak karışım oranları ve karışım miktarları programlama yolu ile miksere yüklenmekte, makine de bu program dahilinde hangi materyali hangi oran ve gramajlar dahilinde kullanacak ise, ilgili silodan o materyali çekerek bir konveyör üzerinde birleştirmektedir.

Konveyörde birleşen materyaller, kapalı devre taşıma üzerinden, otomatik blender sistemine taşınmakta, blender makinesi de önceden yüklenen karıştırma miktar ve zaman programlarına uygun bir şekilde materyalleri karıştırarak, kusursuz homojenitede bir karışım elde etmektedir. Tüm bu işlemler sırasında, her makinede toz emme işlemi yapılarak olabilecek en temiz karışım elde edilmektedir.

Karışım işlemi tamamlanan dolgu materyali, yine kapalı devre bir taşıma sistemi üzerinden, tamamen programlanabilir, otomatik tartı kontrollü, minder dolum makinesine gönderilerek dolum işlemi tamamlanmaktadır.

Ayrıca, talep halinde bu materyalleri torbalama makinelerinde çuvallayarak, hazır dolgu materyali olarak da sektörün hizmetine sunmaktayız.

Sistemin en büyük özelliği, her koşulda, tamamen standart, kusursuz, homojen bir yapıya sahip minder ve kırlentler üretebilmesidir.

ÜRETİM KAPASİTEMİZ:

Mobilya sektöründe kullanılan minder ve kırlent modellerinin sayısı binler ile ifade edilebildiğinden, mobilya gurubu için günlük kapasite rakamı vermek yanıltıcı olacaktır. Ancak sistemin günde 3600 kg mobilya dolgu materyali hazırlayabildiğini söyleyebiliriz.